skip to Main Content

Matrijzenbouw

KIK beschikt over een eigen matrijzenmakerij. Voor onze relaties biedt dit het voordeel dat we onderhoud, reparaties en modificaties in eigen huis kunnen uitvoeren. De productie van nieuwe matrijzen kunnen we – in overleg met de klant – in eigen huis realiseren of elders uitbesteden.

Na afloop van een productierun kunnen matrijzen voor later gebruik worden bewaard. Een brandvrije matrijzenkluis garandeert een veilige opslag.